Using Zoom through both PC and Phone - Joining, Hosting and Scheduling. कसरी टाढा बसेर कार्य गर्ने ।

Using Zoom through both PC and Phone – Joining, Hosting and Scheduling. कसरी टाढा बसेर कार्य गर्ने ।


shared hosting in zoom

Zoom App is used to conduct meeting, perform conference and provide training. It is very useful for School/College, Offices, Organizations, Public Services, Clubs, Society and the best for pandemic situation. It is the best way to perform daily job during the COVID-19 (Corona Virus Pandemic Situation).

This tutorial shows how to join a meeting, host a meeting, schedule a meeting and many more. The tutorial also include the use of conferences using personal computer and smart phones. The app can be installed for both mobile devices and computers.

जुम एप बैठक, सेमिनार, गोष्ठी, तालिम लगायतका कार्यहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो बिद्यालय/कलेज, कार्यालय, संघ-संस्था, सार्वजनिक सेवा, क्लब, समाज आदिको बैठक, सेमिनार, गोष्ठी, तालिम लगायतका कार्यहरू टाढा नै बसेर सम्पन्न गर्न सकिन्छ । कोरोना भाइरस जस्तो विश्वव्यापी महामारीमा उपयुक्त हुन्छ ।

यो भिडियोले कसरी कम्प्युटर तथा मोबाइल फोनमा जुम एप इन्स्टल गर्ने, अरूले संचालन गरेको मिटिंगमा कसरी सहभागी हुने, आफूले कसरी मिटिंग संचालन गर्ने, कसरी सेड्युल बनाउने भन्ने सबै कुराको जानकारी गराउन प्रयास गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *